Privacybeleid zorgboerderij De Notenhoeve
Zorgboerderij de Notenhoeve draagt er zorg voor dat gegevens van cliënten, vrijwilligers en stagiaires zorgvuldig worden beheerd.

Welke gegevens van cliënten zijn aanwezig

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Huisarts
 • Gegevens 1e contactpersoon
 • Activiteitenvoorkeur
 • Vraag rekening houden met beperkingen
 • Korte levens informatie over cliënt
 • Toestemming foto’s / filmbeelden krant, website
 • Reanimatie wel/ niet
 • Handtekening

 

Doel van deze gegevens:

De gegevens zijn nodig om cliënten die naar zorgboerderij komen te kunnen bereiken en achtergrondinformatie is nodig om juiste en verantwoorde zorg te kunnen bieden

Het ondersteuningsplan van cliënten , My Caress via SVRZ is beveiligd en alleen toegankelijk met een togan, wachtwoord en gebruikersnaam. Eigenaresse en medewerkster SVRZ hebben toegang.

Welke informatie van vrijwilligers. Medewerker SVRZ en stagiaires zijn aanwezig :

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Huisarts
 • Gegevens 1e contactpersoon
 • Activiteitenvoorkeur
 • Vraag rekening houden met beperkingen
 • Toestemming film/ fotobeelden krant, website
 • Handtekening

 

Doel van deze gegevens:
De gegevens zijn nodig om hen indien nodig te kunnen bereiken.

Zorgboerderij de Notenhoeve draagt er zorg voor dat er geen privacy gevoelige informatie naar derden wordt overgedragen zonder toestemming van cliënten, vrijwilligers of stagiaires.