Zorgboerderij De Notenhoeve biedt dagopvang  aan voor mensen vanaf 55 jaar die ondersteuning nodig hebben bij een zinvolle daginvulling. De dagopvang is onder andere bedoeld voor ouderen met beginnende geheugenproblemen, ouderen die een herseninfarct hebben gehad of ouderen die eenzaam zijn. Door dagopvang aan te bieden kunnen de mantelzorgers ontlast worden. Ook wordt er dagopvang aangeboden aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

Onze locatie is geschikt voor ouderen die moeilijker ter been zijn. De ruimtes binnen de zorgboerderij zijn drempelvrij gemaakt en de mogelijkheid wordt geboden om even te rusten. Ook is er een ruime badkamer aanwezig.

Wij hebben een samenwerkingsverband met Stichting SVRZ, waardoor wij zorg in natura kunnen leveren. Hiervoor is via de WMO een beschikking / zorgopdracht nodig. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en wordt bepaald door het Cak. Het is ook mogelijk om met een PGB naar ons toe komen. Ook hier is via de WMO een beschikking nodig. Bij het WMO loket van uw gemeente kunt u deze aanvragen. Ook is er de mogelijkheid om via eigen financiële middelen te komen.